privacy policy

PUUR lifestyle respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information is treated confidentially. We use data to process orders as quickly and easily as possible. This privacy policy applies to the services of PUUR lifestyle. You should be aware that PUUR lifestyle is not responsible for the privacy policies of other sites and sources. By using this website you agree to accept the privacy policy. PUUR lifestyle will not sell personal information to third parties and will only make it available to third parties that are involved in processing your order.

PUUR lifestyle uses the collected data to provide its customers with the following services:

• If you place an order, we need a name, e-mail address, delivery address and payment details to execute your order and keep you informed of the delivery.

• Your e-mail address will only be used to send newsletters and information about PUUR lifestyle if you have registered specifically for this by the header: stay informed. You can unsubscribe via the e-mails you receive.

Cookies are small pieces of information that are stored by your browser on your computer. PUUR lifestyle uses cookies to recognize you on your next visit. Cookies enable us to gather information about the use of our services and to improve and adapt these to the wishes of our visitors. Our cookies provide information concerning personal identification. You can of course set your browser so that it does not store the cookies, you have to do this on your own computer.

PUUR lifestyle can use Google Analytics, Google Adwords and Google AdSense to monitor visits to the website. Their application is in accordance with and with the application of the Google Privacy Policy. If you have any questions about the Privacy Policy of PUUR lifestyle, please contact us: info@puurlifestyle.com. Our customer service will gladly help you if you need information or if you want to change your details.

© 2013 - 2020 PUUR lifestyle | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
PUUR lifestyle respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van PUUR lifestyle. U dient zich ervan bewust te zijn dat PUUR lifestyle niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. PUUR lifestyle zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling. PUUR lifestyle gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: • Als je een bestelling plaatst, hebben we een naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om je bestelling uit te voeren en je op de hoogte te houden van de levering; • Jouw e-mailadres wordt alleen gebruikt om nieuwsbrieven en informatie over PUUR lifestyle te sturen als je je hier specifiek voor hebt ingeschreven via het kopje: blijf op de hoogte. Je kunt je hiervoor afmelden via de e-mails die je ontvangt. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. PUUR lifestyle gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt natuurlijk je browser zo instellen dat hij de cookies niet opslaat, dit moet je op je eigen computer doen. PUUR lifestyle kan voor het monitoren van bezoek aan de website gebruik maken van Google Analytics, Google Adwords en Google AdSense. De toepassing daarvan geschiedt in overeenstemming met en met toepassing van de Google Privacy Policy. Indien je nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van PUUR lifestylel, neem dan contact met ons op: info@puurlifestyle.com. Onze klantenservice helpt je graag verder indien je informatie nodig hebt of als je jouw gegevens wilt wijzigen